header

Crisiscommunicatie

Risico's zijn soms onlosmakelijk verbonden met de aard van de organisatie. Wellicht zijn er helemaal geen risico's aanwezig, maar is er plotseling een dreiging die schade aan uw bedrijf kan veroorzaken. Of bevindt u zich middenin een crisis en zit u met de handen in het haar? Hoe leidt u dit in goede banen? Wij zijn sparringpartner bij het opzetten en uitvoeren van een crisisbeleid en treden waar nodig op als woordvoerder. Vergeet ook niet: elke crisis is een kans.

Communicatieafdeling opzetten of herstructureren

U wilt uw (corporate) communicatieafdeling beleidsmatig en operationeel herstructureren of van scratch af aan opzetten. Afhankelijk van uw bedrijfsstructuur, doelstellingen, beleid en bedrijfscultuur zet 't Ruist communicatie een afdeling neer die bij uw organisatie past.

Communicatieplannen ontwikkelen en implementeren

(Corporate) communicatieplannen zijn een noodzaak voor elke organisatie. De vraag is of u ze ook in huis heeft? Zo ja, voldoen ze aan de tijdsgeest en heersende bedrijfscultuur? Is iedereen die erbij betrokken is ook doordrongen van het communicatiebeleid en van het feit dat een juiste invoering en uitvoering van plannen helpt de geformuleerde doelstellingen te bereiken? 't Ruist communicatie geeft al vele jaren advies, tot volle tevredenheid van veel opdrachtgevers.

microfoons